اعلام

شرکت صنایع میکرونیزه آرمان پودر لرستان

نام واحد: تولید انواع پودرهای صنعتی و معدنی
کد: AM900023
مسؤول: آقای رضا بهرام سری
تلفن: 06642240099
موبایل: 0916-1641183
فکس: 06642243162
آدرس: علی گودرز - شهرک صنعتی - فاز 1
آدرس مرجع: لرستان
گروه: دایرکتوری بانک مشاغل > سنگ و لوازمات حفاری و معدن > معدن : پودرهای معدنی و صنعتی
تعداد بازدید:1791